Custom Bg

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания.

Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.


Официален уебсайт:
http://www.americaforbulgaria.org/

  "Освен приносът им за духовното развитие на хората, културата и изкуството са важни за икономиката. Свързаните с тях дейности подпомагат пряко икономическото развитие на държавата и обществото: създават работни места, привличат инвестиции, плащат данъци и активизират туризма и търговията."
  Национална асоциация на щатските губернатори, САЩ

  Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта на изкуствата и културата е да подпомага изграждането на стабилен частен сектор, като насърчава частни артистични организации да поемат по-голяма роля в артистичния живот на България. Ние представяме на българската публика най-добрите образци на американското изкуство. Даваме възможност както на изявени български артисти, така и на млади таланти да творят и да се изявяват. Целим да предизвикаме интерес към изкуството у най-младите и по този начин да подпомогнем създаването на бъдеща образована публика за стойностни културни събития. Идентифицираме и обучаваме хора с висок потенциал в областта на арт мениджмънта и изграждаме капацитета на организации, работещи в областта на изкуствата.

  Фондация „Америка за България“ подкрепя инициативи, които насърчават:

  - Представяне на американско изкуство в България. Фондацията представя американската култура чрез поредица от знакови събития в различни жанрове, както и чрез организиране на изложби и еднократни събития на водещи американски културни организации.

  - Признание за българската култура. Артистичният живот в България е богат и изпълнен с разнообразие от събития и творци. Фондация „Америка за България“ подкрепя проекти - значими за българския културен живот, които дават сцена за изява както на утвърдени творци, така и на изгряващи млади таланти, създават добри артистични модели, представят световното изкуство в България и поставят страната на международната културна сцена.

  - Подкрепа за образованието в сферата на изкуството. В тази област, фондацията подкрепя усилията на професионалните училища и университетските програми по изкуствата да модернизират учебните си програми и среда, за да ги направят адекватни на стандартите на 21 век; подкрепя проекти, които предизвикват интерес към изкуствата сред по-младата публика и култивират бъдещата артистична аудитория чрез редовни училищни програми, извънкласни и семейни дейности.

  - Подкрепа за програми за обмен и за обучение за управление на проекти в сферата на изкуствата. Фондация „Америка за България“ се стреми да развива потенциала на България в сферата на управлението на изкуствата чрез инициативи, които позволяват на младите специалисти да участват в краткосрочни образователни програми с практическа насоченост в страната и чужбина. Подкрепяме проекти, които стимулират професионализма и високите постижения в изкуството чрез взаимодействие между партньорски организации в България и САЩ.